Partnerzy

Dr Maksym Ferenc

Dr Maksym Ferenc specjalizuje się w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego, jak również prawa korporacyjnego i prawa kontraktów Polski i Ukrainy.
Pracował jako główny specjalista w Państwowym Komitecie Ukrainy ds. polityki regulacyjnej i przedsiębiorczości (www.dkrp.gov.ua), gdzie w zakres jego obowiązków wchodziło doradztwo prawne jak dla małych i średnich firm, tak i dużych podmiotów transgranicznych.
Jako szef działów prawa ukraińskiego w największych międzynarodowych kancelariach prawnych doradzał polskim i ukraińskim podmiotom gospodarczym m. in. w zakresie negocjacji oraz aspektów korporacyjnych transgranicznego przejęcia ukraińskich oraz polskich spółek. Wspierał także realizacje inwestycji w dziedzinie prawa gospodarczego, ubezpieczeniowego oraz własnoœci intelektualnej na Ukrainie. Nadzorował i koordynował działania międzynarodowych zespołów prawników.
Dr Maksym Ferenc jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, studiował na Wydziale Prawa i Ekonomii Wolnego Uniwersytetu w Monachium. Rozprawę doktorską na temat transformacji prawa ukraińskiego w perspektywie integracji europejskiej obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Od 2008 roku wykłada prawo europejskie i gospodarcze m. in. na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (adiunkt w Instytucie Samorządu, Administracji i Prawa), Wyższej Szkole Przedsiebiorczości i Administracji w Lublinie, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest autorem koncepcji studiów podyplomowych w zakresie biznesu międzynarodowego.
Dr Maksym Ferenc jest autorem wielu opracowań naukowych z zakresu prawa europejskiego i gospodarczego oraz licznych publikacji w brańżowych pismach.
W latach 2006-2008 w ramach Ferenc&Kuczyński™ współpracował z Urzędem miasta Chełm (www.chelm.pl), gdzie prowadził punkt doradczy dla przedsiębiorców w Polsko - Ukraińskim Ośrodku Rozwoju Gospodarczego. W latach 2009-2011 wspierał merytorycznie realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS "Akademia Handlu Zagranicznego" (www.ahz.com.pl).
Biegle włada językami polskim, ukraińskim, rosyjskim, niemieckim, z zastosowaniem terminologii prawniczej.

Wspólnik Ferenc&Kuczyński™.

Sergiusz Kuczyński

Sergiusz Kuczyński (39 lat) urodzony w mieście Ługańsk (Ukraina Wschodnia) - specjalista w dziedzinie handlu zagranicznego i polityki międzynarodowej. Ukończył Wydział Politologii w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. M.Wańkowicza w Warszawie oraz UMCS w Lublinie ze specjalizacją Stosunki Międzynarodowe a także studia podyplomowe z Handlu Zagranicznego w Lubelskiej Szkole Biznesu.
Prace dyplomowe były poświęcone zagadnieniom związanym z międzynarodową wymianą gospodarczą: "Polsko-izraelskie stosunki gospodarcze. Historia, teraźniejszość, przyszłość." 2001 r., "Ryzyko w transakcjach handlu zagranicznego i sposoby jego minimalizacji." 2003 r. oraz "Międzynarodowa Izba Handlowa ICC i jej rola w międzynarodowych stosunkach gospodarczych" 2009 r.. W 2004 roku na łamach kwartalnika gospodarczego "Rynki Terminowe" (4/04) opublikowano artykuł poświęcony zarządzaniu ryzykiem w handlu zagranicznym. We współpracy z wydawnictwem "Wiedza i Praktyka" w grudniu 2006 roku w Biuletynie Eksport-Import ukazał się artykuł dotyczący stosowania akredytyw i innych form rozliczeń finansowych w transakcjach międzynarodowych. Współpracuje z portalem Eksportuj.pl oraz czasopismem sportowym "Sztuki Walki".
W ramach założonej w 1998 roku firmy ALEPH EXPORT-IMPORT przez kilka lat pracował na zasadzie przedstawicielstwa w Polsce izraelskiej firmy handlowej, eksportując towary z Polski i innych krajów Unii Europejskiej do Izraela. W 2000 roku odbył podróż do Izraela w celu zapoznania się z krajem, rynkiem izraelskim, kwestiami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w Izraelu. Ten wyjazd stał się dobrą okazją do pozyskania informacji i materiałów potrzebnych do napisania pracy dyplomowej. Z racji swojego pochodzenia przez cały czas istnienia własnej firmy i pracy dla innych przedsiębiorstw polskich, zajmuje się rynkami Europy Wschodniej (WNP, Azji Środkowej, Kaukazu, krajów nadbałtyckich). W chwili obecne firma koncentruje się głównie na współpracy z krajami WNP, eksportuje polskie towary do kontrahentów na Ukrainie i Białorusi.
Sergiusz Kuczyński pracował w działach handlu zagranicznego takich firm jak Firma Cukiernicza "Solidarność", Intrall Polska, Makrochem, Przedsiębiorstwo Zagraniczne CORMAY, RESTA S.A., Agencja Zaopatrzenia Technicznego REALL, w których zdobył ogromne doświadczenie zawodowe w zakresie praktycznej realizacji transakcji eksportowo-importowych, kwestiach logistyki międzynarodowej.
W wrześniu 2001 r. uczestniczył w szkoleniu dla małych i średnich przedsiębiorstw z krajów Europy Centralnej i Wschodniej (Handelskammer Kassel) i odbył praktyki zawodowe w niemieckiej firmie Nordgetreide GmbH w Lubece (Lübeck).
W chwili obecnej Sergiusz Kuczyński w ramach Ferenc&Kuczyński™ uczestniczy w projektach szkoleniowo-doradczych organizowanych przez jednostki samorządowe (m.in. Chełmski Polsko - Ukraińskim Ośrodek Rozwoju Gospodarczego) i urzędy. Prowadzi szkolenia dotyczące rynków krajów WNP oraz kwestii związanych z tematyką handlu zagranicznego dla przedsiębiorców z Polski i Ukrainy.
Jest wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz prowadzi zajęcia w Akademii Handlu Zagranicznego w Lublinie (projekt szkoleniowy realizowany przez OK Centrum Języków Obcych połączony z nauką języków obcych).
Włada rosyjskim, polskim, ukraińskim, angielskim, niemieckim językami.
Interesuję się sztuką, muzyką, teatrem, językami obcymi, sztukami walki (judo, sambo) i systemami samoobrony (krav maga, sistiema), pływaniem, lekką atletyką. Jest współzałożycielem i członkiem Lubelskiego Klubu Futbolu Amerykańskiego TYTANI LUBLIN

 

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Rewolucja w regulacjach walutowych na Uk…

06-02-2019

Rewolucja w regulacjach walutowych na Ukrainie

Zasady polityki pieniężnej i kredytowej na 2019 rok zostały przyjęte w postanowieniu Banku Narodowego Ukrainy...

I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Gr…

26-10-2018

I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą

25 października 2018 r. w Warszawie dr Maksym Ferents oraz Sergiusz Kuczyński - Partnerzy  Ferenc...

Obowiązek podatkowy osób fizycznych – ni…

30-04-2018

Obowiązek podatkowy osób fizycznych – nierezydentów na terytorium Polski

W związku z opodatkowaniem zarobków osiąganych przez osoby fizyczne – nierezydentów na terytorium Polski powstaje...

Dr Maksym Ferents uczestniczył w XI Foru…

15-03-2018

Dr Maksym Ferents uczestniczył w XI Forum Europa – Ukraina

Dr Maksym Ferents uczestniczył w obradach plenarnych XI Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie. Biznes, gospodarka, integracja...

Ułatwienia dla polskich firm na Ukrainie…

04-07-2017

Ułatwienia dla polskich firm na Ukrainie

27 września 2017 roku na Ukrainie wchodzi w życie ustawa upraszczająca inwestowanie w tym kraju. Ustawa...

Co po Brexicie?

30-03-2017

Co po Brexicie?

Obawy, które trapią nie tylko Polaków ale także innych obywateli unijnych, po własnie ogłoszonym początku...

Zabezpieczenie inwestycji zagranicznych…

28-03-2017

 Zabezpieczenie inwestycji zagranicznych na Ukrainie

W świetle procesów gospodarczych zachodzących aktualnie na Ukrainie oraz deklaracji władz na temat uporządkowania „reguł...

Biznes w Chinach

24-03-2017

Biznes w Chinach

Prawo spółek, ze względu na specyfikę polityczną, gospodarczą oraz kulturową Chin, a także odmienny system...

Ferenc&Kuczyński wspierają rozwój po…

31-10-2016

Ferenc&Kuczyński wspierają rozwój polskiego eksportu

Ferenc&Kuczyński wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego - Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przeprowadzili serię spotkań informacyjnych w zakresie rozwoju...