Szkolenia

Ferenc&Kuczyński™ oferuje szeroki zakres szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców. Prowadzimy szkolenia dla przedstawicieli samorządu terytorialnego (kadry kierowniczej, radnych, urzędników, pracowników zakładów budżetowych podległych samorządom) oraz dla pracowników i kadry zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
 
Szkolenia mogą być prowadzone w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, niektóre tematy w języku angielskim.
 
Organizujemy także szkolenia zamknięte (wyłącznie dla jednej firmy lub instytucji).
  
Wybrane tematy szkoleń:
 
 • Cywilno-prawne aspekty handlu zagranicznego
 • Międzynarodowe umowy handlowe

 • Egzemplifikacja działalności gospodarczej w wybranych jurysdykcjach zagranicznych

 • Procedury celne w handlu z państwami trzecimi

 • Podstawy handlu zagranicznego

 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

 • Międzynarodowe schematy organizacji handlu zagranicznego

 • Prawne aspekty logistyki międzynarodowej

 • Reguły INCOTERMS 2010

 • Logistyka międzynarodowa

 • Transport w logistyce międzynarodowej

 • Produkt logistyczny i logistyczna obsługa klienta

 • Nawiązywanie kontaktów z kontrahentami zagranicznymi i negocjacje międzynarodowe

 • Międzynarodowa korespondencja handlowa, dokumenty w handlu zagranicznym

 • Analiza i zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych

 • Marketing międzynarodowy i strategie działania na rynkach międzynarodowych

 • Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe (Incoterms, RAFDT, Combiterms)

 • Praktyczne aspekty handlu zagranicznego

 • Badanie wiarygodności kontrahenta

 • Zasady organizacyjno-prawne inwestowania na Ukrainie

 • Status cudzoziemca na Ukrainie oraz uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń, związanych z pobytem, handlem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej

 • Państwowa rejestracja działalności gospodarczej na Ukrainie i w Polsce

 • Tworzenie przez przedsiębiorstwa polskie filii na terytorium Ukrainy

 • Umowy w prawie ukraińskim – rodzaje, formy i sposoby zawierania

 • Sądowa ochrona praw przedsiębiorców na Ukrainie

 • Zatrudnienie oraz legalizacja pobytu obcokrajowców z państw trzecich w Polsce i UE

 • Fundusze strukturalne UE i finansowanie projektów ze środków UE

 • Zasady zarządzania projektami i wnioskami o dotacje w kontekście współpracy regionalnej Unii Europejskiej

 • Pozyskiwanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Ukraińskie regulacje prawne dot. handlu zagranicznego

 • Działalność gospodarcza w Ukrainie

 • Unia celna Rosji, Białorusi i Kazachstanu w kontekście rozpoczęcia i rozwoju eksportu

 • Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie

 • Język rosyjski w biznesie

 • Przedsiębiorczość akademicka etc.

 

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Wtorki z eksportem w Toruniu

11-10-2019

Wtorki z eksportem w Toruniu

15 października 2019 r. w Toruniu dr Maksym Ferents poprowadził spotkanie informacyjne: Eksport na Ukrainę...

Rewolucja w regulacjach walutowych na Uk…

06-02-2019

Rewolucja w regulacjach walutowych na Ukrainie

Zasady polityki pieniężnej i kredytowej na 2019 rok zostały przyjęte w postanowieniu Banku Narodowego Ukrainy...

I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Gr…

26-10-2018

I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą

25 października 2018 r. w Warszawie dr Maksym Ferents oraz Sergiusz Kuczyński - Partnerzy  Ferenc...

Obowiązek podatkowy osób fizycznych – ni…

30-04-2018

Obowiązek podatkowy osób fizycznych – nierezydentów na terytorium Polski

W związku z opodatkowaniem zarobków osiąganych przez osoby fizyczne – nierezydentów na terytorium Polski powstaje...

Dr Maksym Ferents uczestniczył w XI Foru…

15-03-2018

Dr Maksym Ferents uczestniczył w XI Forum Europa – Ukraina

Dr Maksym Ferents uczestniczył w obradach plenarnych XI Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie. Biznes, gospodarka, integracja...

Ułatwienia dla polskich firm na Ukrainie…

04-07-2017

Ułatwienia dla polskich firm na Ukrainie

27 września 2017 roku na Ukrainie wchodzi w życie ustawa upraszczająca inwestowanie w tym kraju. Ustawa...

Co po Brexicie?

30-03-2017

Co po Brexicie?

Obawy, które trapią nie tylko Polaków ale także innych obywateli unijnych, po własnie ogłoszonym początku...

Zabezpieczenie inwestycji zagranicznych…

28-03-2017

 Zabezpieczenie inwestycji zagranicznych na Ukrainie

W świetle procesów gospodarczych zachodzących aktualnie na Ukrainie oraz deklaracji władz na temat uporządkowania „reguł...

Biznes w Chinach

24-03-2017

Biznes w Chinach

Prawo spółek, ze względu na specyfikę polityczną, gospodarczą oraz kulturową Chin, a także odmienny system...